Jivácký osadní klub

Valná hromada a brigáda

« zpět

 

Vážení osadníci,

 

 

 

osadní rada svolává valnou hromadu Jiváckého osadního klubu

 

na neděli 18. června 2017 od 14:00 hod.

 

 

 

Valná hromada se uskuteční v Loveckém hotelu na Jiváku.

 

Prezence a vybrání příspěvků na rok 2017 od 13:00 hod.

 

 

 

Program:

 

  1. Přivítání osadníků
  2. Přijetí nových členů JOKů
  3. Návrh na zvýšení příspěvku za chatu  od r. 2018
  4. Návrh na prodej parcely v majetku JOK s návrhem na vyvolávací cenu 
  5. Činnosti JOK za uplynulé období 
  6. Hospodaření JOK s finančními prostředky
  7. Informace o sportovních aktivitách v roce 2016 – J.Věchtová, Ivo Bártl
  8. Diskuse – různé.

 

 

 

Srdečně zve osadní rada.

 

Mgr. Marcela Martinková, Dr.Ladislav Bydžovský, Libuše Hajzlerová, Dáša Kochová, Zuzana Švarcová, Karel Tolde,  Jana Věchtová.

 

 

 

Důležité informace:

 

 

 

Žádáme jednotlivé členy JOK o účast na valné hromadě s ohledem na projednávané body programu. V případě neodkladné nepřítomnosti, předejte dalšímu členu JOK nebo rodinnému příslušníku plnou moc k zastupování.

 

 

 

Prosíme u prezence zkontrolovat, zda jsou aktuální kontakty pro potřeby svolání nebo rychlého vyrozumění – mobilní telefon, e-mail nebo další kontakt, včetně trvalé adresy.

 

 

 

Členské příspěvky jsou stanoveny ve výši 20,-Kč na člena JOK,  na údržbu společných prostor částkou 400,-Kč. Hotově zaplatit částku je možné u prezence na valné hromadě nebo u Karla Tolde, chata č. 44.

 

Úhradu lze provést převodem na účet č. 504015329/0800 Česká spořitelna-pobočka Nymburk, variabilní symbol číslo chaty, do zprávy jméno.

 

 

 

Budou přítomni zástupci obcí Loučeň a Vlkava pro výběr platby na odpady.

 

 

 

Vezměte s sebou členské průkazky a průkazy na chaty k zapsání zaplacených příspěvků.

 

 

 

Upozorňujeme současné majitele chat a pozemků, že je potřebné osadní radě JOK sdělovat změny vlastníků nemovitostí s ohledem na stanovy a osadní řád a majetek JOK.

 

 

 

 

 

Zápisy z valných hromad a další informace si lze přečíst na www.jivak.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jivácká osadní rada svolává brigádu na hřiště a cesty            na sobotu 17.6.2017

 

Sraz účastníků v 8,30 hod. na hřišti.

 

 

 

Návrh prací:

 

1.      Dorovnání nerovností na hřišti na volejbal.

 

2.      Úpravy na velké pláži, vyhrabání a rozvození písku.

 

3.      Prohloubení potůčků od nového odvodnění hřiště / od chaty Koloveckých až do potůčku z rybníka/. Část už je provedena.

 

4.      Na úpravu cest je zajištěn drcený kámen a bude složen dle požadavků osadníků na běžných místech v osadě.

 

5.      Vyhrabání a úprava prostor kolem dětského hřiště a navození nového písku do pískoviště.

 

6.      Je možné brigádu vykonat samostatně v jiném čase,  po dohodě s osadní radou.

 

7.      Připomínáme osadníkům, že je potřebné udržovat společné cesty k jednotlivým chatám, prostory kolem studní. / hrabat listí, sekat trávu, stříhat keře, aby se zachoval stanovený 3 m široký rozměr u cest./

 

Pokud můžete, vezměte si na brigádu potřebné náčiní: hrábě, lopaty, kolečko a pod.

 

 

 

Za  pomoc děkuje osadní rada.