Jivácký osadní klub

Pozvánka na Valnou hromadu

« zpět

Vážení osadníci,

 

osadní rada svolává valnou hromadu Jiváckého osadního klubu

na neděli 2. června 2019 od 14:00 hod.

 

Valná hromada se uskuteční v Loveckém hotelu na Jiváku.

Prezence a vybrání příspěvků na rok 2019 od 13:00 hod.

 

Program:

 1. Přivítání osadníků
 2. Schválení programu
 3. Přijetí nových členů JOKů
 4. Doplnění osadní rady - volba nových členů
 5. Zpráva o činnosti JOK za uplynulé období, regulační plán JOK Jivák
 6. Zpráva o hospodaření JOK s finančními prostředky za rok 2018
 7. Informace o klubovně o nezbytných opravách
 8. Projednání výše členských příspěvků a pravidel pro nečleny JOK vlastnící nemovitost
 9. Návrh rozpočtu JOK na rok 2019 - provozní a investiční
 10.  Žádost o odkoupení části parcely p.p. 479/83 Schwarz Ondřej -navrhovaná cena 130,-Kč/m2
 11. Žádost o odkoupení parcely p.p.479/96  S.Svatoň, T. Janák - navrhovaná cena 130,-Kč/m2
 12. Diskuse – různé.

 

Zve osadní rada a revizní komise

Mgr. Marcela Martinková, Dr.Ladislav Bydžovský, Jana Věchtová, Dáša Kochová, Zuzana Švarcová, Karel Tolde, Ing. Miroslav Horák, Olga Čmugrová, Petr Formánek

 

Důležité informace:

 

Žádáme jednotlivé členy JOK o účast na valné hromadě s ohledem na projednávané body programu. V případě neodkladné nepřítomnosti, předejte dalšímu členu JOK nebo rodinnému příslušníku plnou moc k zastupování.

 

U prezence předložte potvrzení o prioritním vlastníkovi za chatu, kde je více majitelů a členů JOK.

 

Prosíme u prezence zkontrolovat, zda jsou aktuální kontakty pro potřeby svolání nebo rychlého vyrozumění – mobilní telefon, e-mail nebo další kontakt, včetně trvalé adresy.

 

Členské příspěvky jsou stanoveny ve výši 20,-Kč na člena JOK,  na údržbu společných prostor částkou 500,-Kč. Hotově zaplatit částku je možné u prezence na valné hromadě nebo u Karla Tolde, chata č. 44.

Úhradu lze provést převodem na účet č. 504015329/0800 Česká spořitelna-pobočka Nymburk, variabilní symbol číslo chaty, do zprávy jméno.

 

 

Vezměte s sebou členské průkazky a průkazy na chaty k zapsání zaplacených příspěvků.

 

Upozorňujeme současné majitele chat a pozemků, že je potřebné osadní radě JOK sdělovat změny vlastníků nemovitostí s ohledem na stanovy a osadní řád a majetek JOK.

 

Budou přítomni zástupci obcí Loučeň a Vlkava pro výběr platby za odpady.

 

Zápisy z valných hromad a další informace si lze přečíst na www.jivak.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

Jivácká osadní rada svolává brigádu na společné prostory JOK  na sobotu 1.6. a neděli 2.6.2019.

Sraz účastníků v 8,30 hod. na hřišti.

 

Návrh potřebných prací pro JOK v rámci brigády nebo v samostatném termínu byl zaslán elektronicky a písemně, pouze doplňujeme:

 

 1. Připomínáme osadníkům, že je potřebné udržovat společné cesty k jednotlivým chatám, prostory kolem studní. / hrabat listí, sekat trávu, stříhat keře, aby se zachoval stanovený 3 m široký rozměr u cest./

 

Pokud můžete, vezměte si na brigádu potřebné náčiní: hrábě, lopaty, kolečko a pod.

 

Za  pomoc děkuje osadní rada a revizní komise