Jivácký osadní klub

Novinky

Zuzka Švarcová s Jirkou Čmugrem srovnali zryté fotbalové hřiště po nájezdu prasat. Díky.Na podzim k nám přišla prasata a v závěsu vichr a takhle to dopadlo...


 

Jivácký dětský trojboj

 

19.8.2017

 

Předpověď počasí na sobotu 19.8.2017 byla velice nepříznivá, meteorologové hlásili bouřky a přeháňky po celý den, ale nakonec se bouřky přehnaly v noci z pátku na sobotu a po celou sobotu bylo teplo, místy oblačno, bez deště.

 

Naše jivácké děti jsou statečné, soutěživé a přes hlášenou nepřízeň počasí se na startu sešlo 31 holčiček a kluků. Děti byly rozděleny podle věku do 4 družstev. V 1. kategorii „A“ soutěžilo 9 dětí ve věku 3 - 4 roky. V 1. kategorii „B“ soutěžilo 8 dětí ve věku 5 – 6 let. V 2. kategorii se sešlo 10 dětí ve věku 7 – 10 let a v poslední 3. kategorii 11 – 13 let byly 4 děti. První kategorii - předškolní děti - bylo nutné rozdělit na dvě skupiny A, B.

 

Závody zahájila naše šerifka Marcela Martinková a jak už napovídá název, soutěžilo se ve třech disciplínách – jízda na kole (odrážedle), běh a hod do dálky. Mezi jednotlivými soutěžemi se děti mohly občerstvit vodou, jablíčkem či sušenkou v našem mini stánku, který měla celý den na starost Jitka Zelinková a Jana Huňáčková.  Děkujeme!

 

Po rozdání diplomů a cen dětem, byli osadníci vyzváni, aby si odpoledne přišli zasportovat. Bohužel na volejbal a fotbal se sešlo málo lidí, ale nohejbal se vydařil. Na 18 hodinu připravil Karel Martinek táborák u klubovny, který jsem měla čest zapálit. Přišly skoro všechny rodiny, které se účastnily závodů a podílely se na přípravě a průběhu celého dne. Opékaly se buřty a povídalo, co den dal.

 

Blahopřeji všem sportovcům k jejich výkonům, zvláště pak těm nejmladším a doufám, že se jim závody líbily a za rok se sejdeme minimálně ve stejném počtu.

 

Jak vše dopadlo si můžete prohlédnout ve výsledkových listinách. Celé sportovní klání je zaznamenáno  na  fotografiích Ládi Bydžovského. Děkujeme.

 

Děkuji všem, kdo se podílel na přípravě a průběhu letošních závodů a obětoval svůj volný čas pro naši jiváckou drobotinu a mrzí mě, že nemůžu poděkovat sponzorům věcných cen, protože se letos žádní nenašli.

 

 

 

Heslem:

 

Jiváku a sportu zdar!

 

Se loučí zpravodaj                                                                                    Zuzana Švarcová

 


 

V rámci Jiváckého osadního krosu jsme letos uspořádali nultý ročník outdoorového běhu pro děti pod názvem „Hustý běh“.

Děti absolvovaly trať, která vedla lesním terénem a byla zpestřena zdoláváním různých překážek (slalom v lese, lanové překážky, plazení korytem, brodění rybníkem, přenos břemene). Děti nadchlo, když mohly beztrestně vběhnout oblečený do vody a na teniskách přinést trochu bláta.

 

Závodilo se ve dvou kategoriích. V kategorii mladších běžely děti převážně ve věku 6-9 let, ale účastnili se i čtyřletí borci, kteří trať v délce přes 1km absolvovali v doprovodu svých rodičů či prarodičů. Druhou kategorii běžely děti ve věku 10-12 let. Trať měla délku 2,5km a terén byl náročnější s větším množstvím překážek. Toto si chtěli užít i někteří devítiletí, a tak se postavili na start se staršími.

 

Těšilo nás nadšení dětí, kteří prožili toto dobrodružství, proto příští rok uspořádáme 1. ročník. Věříme, že i děti ve věku 13-15 let pro příště nebudou zalezly se svými elektronickými miláčky a přijdou zažít skutečná dobrodružství.

 

 


JIVÁCKÝ DĚTSKÝ HUSTÝ BĚH
Tomáš Bártl připravuje k tradičnímu osadnímu krosu ještě adrenalinový bonbónek pro děti od 7 do 15ti let. Odpoledne po tradičním Jiváckém osadním krosu si to může jivácký potěr mezi sebou rozdat v trochu méně tradičním krosu s trochou adrenalinu na trase. Přijďte se vyblbnout!

 


Dětský trojboj

disciplíny trojboje – běh, hod, jízda na kole
sobota 19.srpna 2017
soutěžit můžou děti od 3 roků do 13 let
prezentace v 9.00 hod na hřišti JOK
start v 9.30 hod

S sebou odrážedlo nebo kolo v dobrém technickém stavu,  sportovní obuv a oblečení.
Občerstvení pro soutěžící bude zajištěno!

 

 


Sobotní brigáda na Jiváku. Úprava příjezdových cest, pláže, vodoteče kolem hřiště.


 

Vážení osadníci,

 

 

 

osadní rada svolává valnou hromadu Jiváckého osadního klubu

 

na neděli 18. června 2017 od 14:00 hod.

 

 

 

Valná hromada se uskuteční v Loveckém hotelu na Jiváku.

 

Prezence a vybrání příspěvků na rok 2017 od 13:00 hod.

 

 

 

Program:

 

  1. Přivítání osadníků
  2. Přijetí nových členů JOKů
  3. Návrh na zvýšení příspěvku za chatu  od r. 2018
  4. Návrh na prodej parcely v majetku JOK s návrhem na vyvolávací cenu 
  5. Činnosti JOK za uplynulé období 
  6. Hospodaření JOK s finančními prostředky
  7. Informace o sportovních aktivitách v roce 2016 – J.Věchtová, Ivo Bártl
  8. Diskuse – různé.

 

 

 

Srdečně zve osadní rada.

 

Mgr. Marcela Martinková, Dr.Ladislav Bydžovský, Libuše Hajzlerová, Dáša Kochová, Zuzana Švarcová, Karel Tolde,  Jana Věchtová.

 

 

 

Důležité informace:

 

 

 

Žádáme jednotlivé členy JOK o účast na valné hromadě s ohledem na projednávané body programu. V případě neodkladné nepřítomnosti, předejte dalšímu členu JOK nebo rodinnému příslušníku plnou moc k zastupování.

 

 

 

Prosíme u prezence zkontrolovat, zda jsou aktuální kontakty pro potřeby svolání nebo rychlého vyrozumění – mobilní telefon, e-mail nebo další kontakt, včetně trvalé adresy.

 

 

 

Členské příspěvky jsou stanoveny ve výši 20,-Kč na člena JOK,  na údržbu společných prostor částkou 400,-Kč. Hotově zaplatit částku je možné u prezence na valné hromadě nebo u Karla Tolde, chata č. 44.

 

Úhradu lze provést převodem na účet č. 504015329/0800 Česká spořitelna-pobočka Nymburk, variabilní symbol číslo chaty, do zprávy jméno.

 

 

 

Budou přítomni zástupci obcí Loučeň a Vlkava pro výběr platby na odpady.

 

 

 

Vezměte s sebou členské průkazky a průkazy na chaty k zapsání zaplacených příspěvků.

 

 

 

Upozorňujeme současné majitele chat a pozemků, že je potřebné osadní radě JOK sdělovat změny vlastníků nemovitostí s ohledem na stanovy a osadní řád a majetek JOK.

 

 

 

 

 

Zápisy z valných hromad a další informace si lze přečíst na www.jivak.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jivácká osadní rada svolává brigádu na hřiště a cesty            na sobotu 17.6.2017

 

Sraz účastníků v 8,30 hod. na hřišti.

 

 

 

Návrh prací:

 

1.      Dorovnání nerovností na hřišti na volejbal.

 

2.      Úpravy na velké pláži, vyhrabání a rozvození písku.

 

3.      Prohloubení potůčků od nového odvodnění hřiště / od chaty Koloveckých až do potůčku z rybníka/. Část už je provedena.

 

4.      Na úpravu cest je zajištěn drcený kámen a bude složen dle požadavků osadníků na běžných místech v osadě.

 

5.      Vyhrabání a úprava prostor kolem dětského hřiště a navození nového písku do pískoviště.

 

6.      Je možné brigádu vykonat samostatně v jiném čase,  po dohodě s osadní radou.

 

7.      Připomínáme osadníkům, že je potřebné udržovat společné cesty k jednotlivým chatám, prostory kolem studní. / hrabat listí, sekat trávu, stříhat keře, aby se zachoval stanovený 3 m široký rozměr u cest./

 

Pokud můžete, vezměte si na brigádu potřebné náčiní: hrábě, lopaty, kolečko a pod.

 

 

 

Za  pomoc děkuje osadní rada.

 

 

 


Čarodějnice na Jiváku! Kadlecovi a Zelinkovi připravili u klubovny pro naše nejmenší pálení čarodějnic. Původně soukromá akce přilákala překvapivě kolem 20ti dětí a přes dvacet dospěláků. Inspirace pro příští léta - že bychom navázali na jivácké čarodějnice z dob našeho mládí?
Děkujeme.