Jivácký osadní klub

NovinkyPozvánka na Valnou hromadu.


 

 

Vážení osadníci, zasíláme aktuální informace o připravovaných akcích na Jiváku.

 

 

 

 

 

  1. Vyzýváme opětovně osadníky k přihlášení  zájemců od roku 2018 na úklid společných prostor Jiváku, sekání trávy, správy a údržby klubovny a zejména pro vlastní práci v osadní radě.
  2. Osadní rada vypracovala návrh úprav stanov, stanovy jsou k dispozici na webu JOK www.jivak.cz  nebo v písemné podobě u členů osadní rady.
  3. Připomínáme loňské usnesení valné hromady na zvýšení příspěvku    za chatu na 500,-Kč, členské příspěvky zůstávají  20,- Kč.
  4. Informujeme, že je vypracována dohoda o využívání klubovny, informace bude na valné hromadě a dohoda bude umístěna na webu JOK.
  5. Je nutné doplnit osadní radu za Líbu Hajzlerovou a zvolit členy revizní komise.

 

 

 

6.      Připomínáme, že je nutné na valnou hromadu přinést potvrzení o prioritním vlastníkovi za chatu, kde je více majitelů a členů JOK. Je to nutné z důvodů oddělení hlasování ve věcech  majetkových, kdy hlasují pouze prioritní členové a hlasování v ostatních věcech, kdy hlasují všichni členové JOK.

 

 

 

7.      Informace ke sportovním akcím. Jivácký osadní kros bude v sobotu 4.8.2018, současně bude možné hrát volejbal a odpoledne kopanou.

 

 

 

8.      Dětský sportovní den plánujeme na sobotu 25.8.2018.

 

 

 

9.      Informace ke kácení označených stromů v době vegetačního klidu - zůstal nepořádek na malé pláži a malé stromy nejsou vykáceny, topoly na hřišti také nejsou vykáceny.

 

 

 

10.  Připomínáme,  že současné radě končí volební v roce 2019, je nutné připravit  novou osadní radu, která bude v práci pokračovat.

 

 

 

 

 

Osadní rada JOK Jivák

 


 

 

 

1.      Úklid klubovny do konce května 2018 buď brigádně nebo za úhradu. Jedná se o vyprání záclon, závěsů, potahů postelí, umytí oken, nádobí, umytí prostor koupelny a WC a vyčištění  všech prostor  klubovny.     Dosud  byla     úhrada 2 500,-Kč.

 

2.      Zajištění trvalého úklidu společných prostor - velké a malé pláže, hřiště, okolí klubovny, okolí pomníčku, sběrného dvoru, zajištění odvozu posekané  trávy -  za úhradu.

 

3.      Zajištění trvalého sekání trávy od jara do podzimu. Seká se hřiště, prostor kolem klubovny, jeviště klubovny, malá a velká pláž, prostor kolem pomníčku a prostor parkoviště -  za úhradu.

 

4.      Správa a evidence využívání klubovny -  za úhradu.

 

5.      Úklid malé pláže po kácení stromů, odstranění větví a pod.

 

6.      Úklid větviček z velké  pláže a hřiště.

 

7.      Odvezení pařezů z parkoviště, které nebyly odvezeny v loňském roce.

 

8.      Vyčištění odvodňovacího příkopu kolem hřiště, aby voda odtékala a hřiště nebylo podmáčené.

 

9.      Vyčištění přepadu rybníku a potůčku z přepadu.

 

10.  Čištění břehu rybníků na velké pláži.

 

11.  Na brigádu bude dovezen písek na velkou pláž, bude  nutné upravit jako každý rok a dovézt na dětské hřiště na pískoviště.

 

12.  Na brigádu bude dovezen štěrk na úpravy cest.

 

13.  Natření prolézaček na dětském hřišti.

 

14.  Osadní rada uvítá podněty od osadníků na další  potřebné práce.

 

 

 

 

 

Osadní rada JOK Jivák

 


VELIKONOCE NA JIVÁKU
Jaro konečně nakouklo do oken našich chat a malí i velcí koledníci vyrazili za ranního sluníčka na tradiční jiváckou pomlázku. Plné košíky koledy pro malé a pár kapek dobrého moku pro dospělé koledníky byly zaslouženou odměnou a osadou se nesl hlahol, zpěv a koledy. Tak zase za rok na pomlázce!


Zuzka Švarcová s Jirkou Čmugrem srovnali zryté fotbalové hřiště po nájezdu prasat. Díky.Na podzim k nám přišla prasata a v závěsu vichr a takhle to dopadlo...


 

Jivácký dětský trojboj

 

19.8.2017

 

Předpověď počasí na sobotu 19.8.2017 byla velice nepříznivá, meteorologové hlásili bouřky a přeháňky po celý den, ale nakonec se bouřky přehnaly v noci z pátku na sobotu a po celou sobotu bylo teplo, místy oblačno, bez deště.

 

Naše jivácké děti jsou statečné, soutěživé a přes hlášenou nepřízeň počasí se na startu sešlo 31 holčiček a kluků. Děti byly rozděleny podle věku do 4 družstev. V 1. kategorii „A“ soutěžilo 9 dětí ve věku 3 - 4 roky. V 1. kategorii „B“ soutěžilo 8 dětí ve věku 5 – 6 let. V 2. kategorii se sešlo 10 dětí ve věku 7 – 10 let a v poslední 3. kategorii 11 – 13 let byly 4 děti. První kategorii - předškolní děti - bylo nutné rozdělit na dvě skupiny A, B.

 

Závody zahájila naše šerifka Marcela Martinková a jak už napovídá název, soutěžilo se ve třech disciplínách – jízda na kole (odrážedle), běh a hod do dálky. Mezi jednotlivými soutěžemi se děti mohly občerstvit vodou, jablíčkem či sušenkou v našem mini stánku, který měla celý den na starost Jitka Zelinková a Jana Huňáčková.  Děkujeme!

 

Po rozdání diplomů a cen dětem, byli osadníci vyzváni, aby si odpoledne přišli zasportovat. Bohužel na volejbal a fotbal se sešlo málo lidí, ale nohejbal se vydařil. Na 18 hodinu připravil Karel Martinek táborák u klubovny, který jsem měla čest zapálit. Přišly skoro všechny rodiny, které se účastnily závodů a podílely se na přípravě a průběhu celého dne. Opékaly se buřty a povídalo, co den dal.

 

Blahopřeji všem sportovcům k jejich výkonům, zvláště pak těm nejmladším a doufám, že se jim závody líbily a za rok se sejdeme minimálně ve stejném počtu.

 

Jak vše dopadlo si můžete prohlédnout ve výsledkových listinách. Celé sportovní klání je zaznamenáno  na  fotografiích Ládi Bydžovského. Děkujeme.

 

Děkuji všem, kdo se podílel na přípravě a průběhu letošních závodů a obětoval svůj volný čas pro naši jiváckou drobotinu a mrzí mě, že nemůžu poděkovat sponzorům věcných cen, protože se letos žádní nenašli.

 

 

 

Heslem:

 

Jiváku a sportu zdar!

 

Se loučí zpravodaj                                                                                    Zuzana Švarcová