Jivácký osadní klub

Kontakty

KONTAKT

Osadní rada Jiváckého osadního klubu zvolená 5.6.2016 a doplněná 3.6.2018

Šerif:

Mgr. Martinková Marcela, bytem Nymburk, Zálabská 1601

mobil: 603 980 821

e-mail: martinkova.marcela@email.cz

Zástupci šerifa:

RSDr. Bydžovský Ladislav, bytem Nymburk, Gen. Sochora 2077

mobil 606 688 118

e-mail: bydzovsky@barton.cz

Věchtová Jana, bytem Nymburk, Kramolínova 1263

mobil 605 149 253

e- mail: j.vechtova@seznam.cz

Pokladník:

Kochová Dagmar, bytem Nymburk, Jízdecká 499

telefon domů: 325 514 647   mobil: 724214862

e-mail: dasa.kochova@seznam.cz

Členové osadní rady:

Ing. Kateřina Horáková, bytem Mladá Boleslav, Pezinská 849,

korespondeční adresa Plzeň, Bzenecká 9

mobil 732 149 398

e-mail: katerina.horak@gmail.cz

Tolde Karel, bytem  Mladá Boleslav, U stadionu  980

mobil: 732 736 308

e-mail: toldek@seznam.cz

Švarcová Zuzana, bytem Mladá Boleslav,  J.Palacha1030,

mobil 731 116 238

e- mail: zuzana.doskarova@seznam.cz

Revizní komise zvolená 3.6.2018

Předseda RK:
Ing. Miroslav Horák, bytem  Mladá Boleslav, Kupeckého 606

mobil  603 478 910

e-mail: horak@horacio.cz

Členové RK: 

Olga Čmugrová, bytem Nymburk, Husova 448/16

mobil  605 945 428

e-mail : olga.cmugrova@seznam.cz

Náhradní člen RK 

Petr Formánek, Liberec XIV, Ruprechtice, Horská 676/23, 460 14

tel. 602 101 102

e-mail: Formanek.as@seznam.cz 

Webové stránky JOK zajišťuje:

RSDr. Bydžovský Ladislav

Klubovnu zajišťuje:

Martinek Karel - mobil 603 305 191

Administrativní práce zajišťuje:

Mgr. Martinková Marcela

Účetnictví zajišťuje:  

RSDr. Bydžovský Ladislav - zpracování

Kochová Dáša - pokladna a finanční doklady

Martinková Marcela - platby prostřednictvím servis 24

V Nymburce dne 7.11.2018

Kontakt na úřady:

Obecní úřad Vlkava -  PSČ 294 43

administrativní práce pí Hálová Petra, telefon: 326 307 607

starosta: Daněk Tomáš           mobil: 725 022 749

místostarosta:  Čižek Bronislav, Dytrych Lukáš

e-mail: ouvlkava@tiscali.cz

Městys  Loučeň – PSČ 289 37

starostka Peterková Marta , mobil 606 404 140, e-mail: marta-peterkova@seznam.cz

místostarosta Bašus Pavel, mobil 732 500 771, e-mail Basus72@seznam.cz

telefon městys Loučeň: 325 585 421-283-394       

e-mail: ou.loucen@tiscali.cz