Jivácký osadní klub

Dokumenty ke stažení

 

Přihláška za člena JOK
Přidáno dne: 22.04.2020
 
Výsledovka 2018
Přidáno dne: 27.05.2019
 
Rozvaha 2018
Přidáno dne: 27.05.2019
 
Info pro osadníky
Přidáno dne: 16.05.2019
 
Pozvánka na Valnou hromadu
Přidáno dne: 16.05.2019
 
Brigáda
Přidáno dne: 16.05.2019
 
Zápis z jednání Valné hromady Jiváckého osadního klubu Jivák dne 3.6.2018
Přidáno dne: 17.06.2018
 
Stanovy Jiváckého osadního kluby schválené dne 3.6.2018
Přidáno dne: 17.06.2018
 
Dohoda o zapůjčení klubovny
Přidáno dne: 20.05.2018
 
Přihláška za člena JOK
Přidáno dne: 20.05.2018
 
Zápis z jednání osadní rady Jiváckého osadního klubu Jivák dne 21.7.2017
Přidáno dne: 08.08.2017
 
Zpráva o hospodaření JOK 2016
Přidáno dne: 20.06.2017
 
Osadní řád

Chatová osada Jivák se nachází na soukromých pozemcích JOK a jeho členů. Cílem osadního řádu je vytvořit vhodné prostředí pro rekreaci. Každý osadník i návštěvník je povinen se tímto osadním řádem řídit, být nápomocen jeho dodržování, rovněž  tak dodržování všech pokynů osadní rady.

Přidáno dne: 30.08.2016
 
Stanovy Jiváckého osadního klubu

Stanovy JOK uložené ve sbírce listin Veřejného rejstříku.

Přidáno dne: 25.06.2015
 
Regulační plán Jivák

Regulační plán řeší prostorové uspořádání, režimová opatření a aspekty životního prostředí v rámci celého vymezeného území.

Přidáno dne: 28.11.2016